UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně právní podmínky předtím, než použijete informace obsažené na těchto webových stránkách. Použití této webové stránky a jejích informací se rozumí za souhlas a bezpodmínečné potvrzení těchto legálních podmínek a použití jakožto celku. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto informace a opusťte tento web.

Právní podmínky použití

1.Abyste měli přístup k těmto stránkám, a informacím na nich obsažených musíte být plnoletí (>18 let). Vstupem na naše stránky zaručujete, že jste plnoletí. Pokud tomu tak není, opusťte ihned tyto stránky.

2. Použití jakýchkoliv informací z tohoto webu znamená naprostý souhlas s těmito právními podmínkami. V případě, že nesouhlasíte s těmito právními podmínkami použití, opusťte ihned tyto webové stránky.

3. Potvrzujete, že jste plnoletý, jste informovaný o charakteru obsahu těchto stránek a necítíte se tím být dotčen. Zároveň uznáváte, že jste na tyto webové stránky vstoupil zcela dobrovolně a za vědomým účelem.

4. Informace obsažené na těchto stránkách nemají za úkol léčit, vyléčit či diagnostikovat žádný typ nemoci ani choroby a mají pouze informativní charakter. V žádném případě nejsou míněny jako profesionální lékařská doporučení ani je nenahrazují. Výsledky jsou založeny na zkušenostech našich klientů a specializovaných lékařů, kteří se objevují na našem webu.

5. PHIERO si rezervuje právo pozměnit, změnit nebo vymazat jakýkoliv obsah nebo materiál ze svých stránek v jakémkoliv momentě a bez předchozího upozornění.

6. Informace obsažené na tomto webu jsou pro výhradně domácí a osobní použití.

7. Popisy, obrázky a ostatní texty obsažené na tomto webu by měli být chápány v každém případě pouze jako průvodce, který podává přibližnou všeobecnou účinnost produktů, a musí se brát v potaz, že ty se mohou člověk od člověka různit.

8. Snažíme se, aby informace obsažené na tomto webu byly ucelené, přesné a aktuální, ale samozřejmě čas od času se může stát, že tyto jsou nepřesné, neucelené nebo zastaralé.

9. Použití těchto webových stránek z vaší strany, musí být upřímné, neofenzivní, v dobré víře, legální a za každých okolností v rámci všeobecně akceptovaných praktik pro použití internetu.

Produkty PHIERO jsou doplňky stravy nebo potravy tak jak to stanovuje Evropská Směrnice 2002/46/CE o doplňcích stravy a všechny mohou být legálně prodávány ve všech zemích Evropské komunity podle článků 28,29 a 30 z ujednání Evropské komunity a podle článků 1 a4 z Rozhodnutí Evropského Parlamentu číslo 3052/95/CE.

Doplňky stravy nenahrazují vyváženou a různorodou stravu, prezentují se pouze za účelem doplnění živin normální diety.

Rovněž neléčí, nepředcházejí, nediagnostikují ani neošetřují nemoci, činnosti přisouditelné léčivům, podle definic Evropské Směrnice 2004/27/CE, z 31 března, Evropského výboru a parlamentu o léčivech.

Produkty by neměly být používány jako náhrada diety či léčby a měly by být z dosahu dětí. Konzumace těchto produktů by měla být kontrolována profesionály, s jakýmikoliv pochybami konzultujte svého lékaře.

OBJEDNÁVKY

1. PHIERO si rezervuje právo na akceptaci či zamítnutí jakékoliv objednávky bez žádného zřejmého důvodu, a zavazuje se vás o tom informovat, pokud nastane takováto situace.

2. Berete na sebe odpovědnost zprostředkovat nám přesné informace, pro doručení vaší zásilky se všemi zárukami. V případě, že se objednávka nebude moci odeslat kvůli nedostatku nebo nesprávnosti poskytnutých odesílacích údajů, zákazník je jediným za to zodpovědným.

3. Možnost odeslání a dodání produktu klientovi je závislá na jeho disponibilitě. V případě že zboží není skladem, nemožnosti zpracování objednávky nebo z jiných příčin, PHIERO vás informuje a dá vám možnost vyčkat nebo zrušit vaši objednávku a vrátit vám peníze pokud by to bylo nezbytné.

4. Doba trvání odeslání a doručení jsou přibližné, v žádném případě nebudou zaručeny. PHIERO nepřebírá zodpovědnost za možné zpoždění způsobené doručovací společností a za jiná cizí zavinění.

5. Pokud u některé objednávky bude nutnost podpisu, nebo podobného, ke stvrzení přijetí objednávky, je pouze vaší povinností, aby někdo tuto objednávku přijal na adrese poskytnuté v objednávkovém formuláři. Zároveň je také vaší povinností vyzvednout produkty v kanceláři doručovací společnosti, pokud nebudete zastižen na doručovací adrese. V případě, že bude balík zaslán zpět, vám budou zpětně účtovány náklady na dopravu.

6. PHIERO nepřebírá zodpovědnost za objednávky, které nedojdou správně nebo je nemožné je zpracovat.

7. Veškeré produkty zakoupené na této webové stránce jsou pouze pro osobní užití a nepřenosné. Nemohou být prodány nebo propůjčeny třetím osobám.

8. V případě, že vám dojde jakýkoliv produkt poškozen, otevřen nebo s nějakou vadou, PHIERO vám ho nahradí tím samým bez žádných dalších poplatků, vždy pokud byl tento produkt zakoupen přes tyto webové stránky. V případě, že jste jej zakoupili na jiných webových stránkách než na této oficiální, nebo jakoukoliv jinou metodou, nepřebíráme zodpovědnost za kvalitu této objednávky.

9. V žádném případě nezpracujeme vaši objednávku předtím, než obdržíme vaši platbu kreditní kartou, a máme nárok zrušit její odeslání v případě, že platba neproběhne náležitě.

POVINNOSTI

1. Slovem “povinnost”, v použití pro tyto podmínky, se rozumí jakýkoliv typ škody, požadavky, postupy, jednání, náklady, výlohy a jiné poškození.

2. V žádném případě NATURAL LOGISTICS Bv. nemá “povinnosti” ohledně jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, trestné, civilní, příkladné nebo příčinné skutečnosti možných křivých přísah nebo škod způsobených použitím, nebo užíváním jakéhokoliv produktu PHIERO. Použití těchto produktů tohoto systému předpokládá naprostou znalost a souhlas všech a každé z těchto právních podmínek zde vyložených, a vědomí uživatele, že to dělá na svou vlastní zodpovědnost a snímá jakoukoliv zodpovědnost z NATURAL LOGISTICS Bv. a jejích zaměstnanců.

3. Reprezentace, názory, prohlášení, potvrzení a ohlasy na těchto webových stránkách jsou shrnutí a názory třetích osob a mělo by se jim tak i rozumět. Mezi tyto třetí osoby patří názory lékařů a profesionálů, ohlasy klientů, názory internetových fór, a vědecké texty, které pojednávají o účinnosti složek produktů.

4. Zodpovědnost NATURAL LOGISTICS Bv. se výslovně omezuje pouze na nahrazení poškozených produktů a v případě, že jsou splněny podmínky pro záruku vrácení peněz, na vrácení nakupujícímu částku jím zaplacenou prodejci, v každém případě se odečtou náklady na dopravu.

5. Jak nakupující tak i jakákoliv osoba, která použije informace a produkty obsažené na těchto webových stránkách, si je vědomá a souhlasí s limitacemi zodpovědnosti stanovenými NATURAL LOGISTICS Bv.

ZAREGISTRUJTE SE

Registrací získáte slevu na Phiero

Email:
Pohlaví:
Souhlasím s podmínkami

BEZPEČNÁ PLATBA

Nabízené platební metody jsou 100% bezpečné.
Čtěte více


DORUČENÍ ZDARMA

Kuljetus Phieron valmiiksi maksetuissa tilauksissa on ilmainen
Čtěte více


ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH DAT

Objednávka bude odeslána diskrétně, aby nebylo možné identifikovat obsah balíčku
Čtěte více


GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Phiero se zavazuje nabídnou garanci vrácení peněz v případě nespokojenosti s výsledky. 14-ti denní garance vrácení peněz
Čtěte více