JURIDISKA VILLKOR

Användaren accepterar uttryckligen inkluderingen av de privata uppgifter som tagits upp under navigeringen på WWW.PHIERO.COM/SE/, eller som givits under ifyllandet av något typ av formulär, så som de upptagna under köpprocessen eller i det inledande formuläret över uppgifter av privat karaktär.

Användare kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering och borttagning av uppgifter. Så som annullering av samtycke för överföring av uppgifter genom den e-mail som angetts i formuläret för kontaktuppgifter.

PHIERO upplyser om att användaren, för att få tillgång till någon del av innehållet eller tjänster som erbjuds på WWW.PHIERO.COM/SE/, kan krävas fylla i formulär eller liknande, vari det frågas om uppgifter av privat karaktär. Det kan även inträffa att PHIERO Logistics använder sig av "cookies" för att kommar ihåg användaren och kunna erbjuda bättre service.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker användaren uttryckligen till överföringen eller överlåtandet av uppgifter ovan nämnda till de företag som ingår i gruppen Natural Logistics, med målet att företaget ska kunna använda de privata uppgifterna för att via någon metod ge er erbjudanden och reklam om de produkter och tjänster dessa företag erbjuder. Användarna är informerade om att överföringen sker i i samma stund som insamling av personuppgifter sker.

Natural Logistics förbinder sig att respektera sekretessen och användning i enlighet med syftet med arkivet och följa sin skyldighet att bevara den och vidta alla åtgärder för att förhindra ändringar, förlust eller obehörig åtkomst i enlighet med bestämmelserna i regleringen av säkerhetsåtgärder för arkiv som innehåller personuppgifter.

ANVÄNDNING

Dessa produkter är inte läkemedel och har inte som avsikt att diagnostisera, förebygga, behandla eller bota något sjukdom eller åkomma. Informationen som ges på denna webb har enbart som syfte att ge information och ersätter inte en läkares råd.

Produkterna är registrerade inom den Europeiska Unionen. Om du lider av någon sjukdom eller åkomma bör du rådfråga en läkare innan du använder någon av produkterna. Resultaten är individuella och kan variera från person till person. Läs noggrant information och etiketten på produkten innan användning.

GENERELL INFORMATION

Denna webbsida tillhör NATURAL LOGISTICS, med adress Calle Rumanía 3, Pozuelo de Alarcon, 28224 ESPAÑA, med företagsnummer B- 84147065. NATURAL LOGISTICS med emailadress: sv@500cosmetics.com

POLICY ÖVER SKYDD AV UPPGIFTER AV PRIVAT KARAKTÄR

Alla de uppgifter som lämnas via elektroniska formulär och/eller via e-mail kommer att behandlas med strikt konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Vi informerar er om att ni har rätt till tillträdde, ändring eller annullering av era uppgifter. Ovan rättigheter kan utövas genom att skriftligen meddela det till följande adress: Calle Ana Mariscal, 5 – Pozuelo de Alarcón – 28223, Madrid.

De uppgifter som efterfrågas är totalt nödvändiga för att kunna identifiera mottagaren och kunna utföra grundläggande uppgifter som har med vår service att göra. NATURAL LOGISTICS bekräftar sitt åtagande att behandla uppgifterna med ansvar och konfidentiellt och därmed garantera att uppgifterna behandlas i enighet med lagen samt att de endast används av NATURAL LOGISTICS av den tidigare nämnda orsaken.

Avsändarens godkännelse

Genom att skicka in de formulär som finns på denna webbsida eller genom att sända ett e-mail godkänner avsändaren att uppgifterna som ingår behandlas automatiskt. Data kommer inte i något fall att vidarebefordras till tredje part.

Registrera dig

Registrera dig och få en omedelbar rabatt på Phiero

Email:
Kön:
Jag godkänner de allmänna villkoren

SÄKER BETALNING

Våra betallösningar är 100 % säkra.
Läs mer


FRI FRAKT

Vid föskottsbetalning gäller fri frakt. Vid postförskott tillkommer en avgift
Läs mer


DISKRETION

Försändelsen skickas med total diskretion för att den inte skall kunna gå att koppla till innehållet överhuvudtaget
Läs mer


ÅTERBETALNINGSGARANTI

Phiero åtar sig att återbetaka hela köpesumman inom 14 dagar efter köptillfället i det fall du inte är nöjd med produkten
Läs mer