OBS: DU BÖR VARA MYNDIG (ÖVER 18)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Läs uppmärksamt användarvillkoren och de juridiska villkoren innan du tar del av informationen på den här hemsidan. Bruket av den här hemsidan och informationen som den tillhandahåller förutsätter att du utan förbehåll samtycker och accepterar våra juridiska villkor och användarvillkor i sin helhet. Om du inte accepterar våra villkor bör du inte ta del av informationen och du bör lämna hemsidan med omedelbar verkan.

Användarvillkor

1. För att få tillgång till hemsidan och ta del av informationen som tillhandahålls här bör du vara myndig (över 18 år). Att gå in på sidan innebär att du garanterar att din ålder överstiger 18 år. Om så inte är fallet bör du lämna hemsidan med omedelbar verkan.
2. Bruket av informationen på den här hemsidan förutsätter ett samtycke med användarvillkoren. Om du inte samtycker med användarvillkoren bör du lämna hemsidan med omedelbar verkan.
3. Du intygar att du är myndig, att du är medveten om den typ av innehåll hemsidan har och att du inte känner dig kränkt av detta. Samtidigt intygar du att ditt tillträde till hemsidan är helt frivilligt och i medvetenhet om dess syfte.
4. Informationen på den här hemsidan har inte för avsikt att diagnostisera, förekomma eller behandla någon form av sjukdom eller åkomma och tillhandahålls endast i informativt syfte. På inget vis ämnar den ersätta eller utfärda en läkares råd. Resultaten grundar sig på erfarenheterna från våra kunder och de erfarna läkare som framträder på vår hemsida.
5. PHIERO förbehåller sig rätten att byta ut, ändra eller radera alla former av innehåll eller material på sin hemsida när som helst och utan föregående meddelande.
6. Informationen på den här hemsidan tillhandahålls enbart för personligt bruk.
7. Beskrivningarna, bilderna och de övriga texterna som tillhandahålls på hemsidan bör endast förstås som en vägledning, vilken ger en ungefärlig beskrivning av produkternas effektivitet och i medvetenhet om att den kan variera från en person till en annan.
8. Vi ombesörjer att informationen som tillhandahålls på hemsidan är komplett, korrekt och aktualiserad, i enstaka fall kan emellertid inkomplett, oegentlig eller inaktuell information förekomma.
9. Bruket av den här hemsidan bör utgå från en ärlig, harmlös och laglig inställning i god tro och alltid inom de generella användarnormerna för Internet.

BESTÄLLNINGAR

1. PHIERO förbehåller sig rätten att acceptera eller avfärda vilken beställning som helst utan några uppenbara motiv, men med förbindelse att informera om en sådan situation skulle uppstå.
2. Det ligger på användarens ansvar att förse oss med korrekt och exakt information för att produkten garanterat ska komma fram. I det fall en beställning inte går att leverera med anledning av att kunden uppgivit bristande eller inkorrekta uppgifter om mottagaradress, hålls kunden som ensam ansvarig.
3. Möjligheten att leverera och förse kunden med produkten är beroende av tillgången av dessa. Då varan ej finns i lager, då det inte finns möjlighet att genomföra beställningen eller andra anledningar, informerar PHIERO kunden och erbjuder möjligheten att vänta eller avbeställa med återbetalning av pengarna i de fall då detta är aktuellt.
4. De beräknade tiderna för försändelse och överlämnande är ungefärliga och kan aldrig garanteras. PHIERO håller sig inte ansvarig för eventuella förseningar orsakade av transportföretaget eller andra orsaker utom vår kontroll och vårt område.
5. I det fall en försändelse skulle behöva en underskrift eller liknande för mottagarbekräftelse, ligger det helt på kundens ansvar att någon finns tillgänglig för att ta emot försändelsen på adressen som uppgivits i beställningsformuläret. Samtidigt är det också kundens ansvar att hämta ut produkterna på transportföretaget i det fall att ingen befunnit sig tillgänglig på mottagaradressen. I det fall paketet återsändes till avsändaren hålls kunden betalningsskyldig för transportkostnaderna.
6. PHIERO avsäger sig allt ansvar för beställningar som inte kommer fram eller är ogenomförbara.
7. Alla produkter som köps över den här hemsidan är avsedda för privat bruk och kan inte överföras. De får inte säljas vidare eller lånas ut till tredje person.
8. Ifall någon produkt skulle komma fram i skadat eller öppnat tillstånd eller med någon defekt, ersätter PHIERO produkten med en likadan så länge som den inhandlats över vår hemsida. Skulle produkten ha inhandlats över en annan hemsida än den officiella eller på annat sätt, avsäger vi oss ansvaret för beställningens tillstånd.
9. Beställningen genomförs aldrig förrän vi har mottagit motsvarande kontokortsbetalning, då så inte skulle vara fallet avskrivs beställningen.

ANSVAR

1. Med ordet ”ansvar”, enligt bruket i de här villkoren, avser vi all slags skada, klagomål, procedurer, utgifter, åtgärder, kostnader eller andra slags förluster.
2. Herbal Technologies Bv. kan aldrig hållas ansvarigt för någon form av eventuella skador eller missöden av specifik, direkt, indirekt, straffrättslig, civil, exemplifierande eller kausal art som kan ha uppstått efter bruk eller användning av någon av PHIERO’s produkter. Användningen av det här systemets produkter förutsätter fullgod kännedom och medgivande av var och en av de legala villkoren i sin helhet såsom de här har förelagts, med användarens fulla medvetenhet om att användningen föregår under eget ansvar och att Herbal Technologies Bv. med anställda avsäger sig allt ansvar.
3. Redogörelserna, åsikterna, uttalandena, påståendena och vittnesmålen på den här hemsidan är tredje persons slutsatser och åsikter och ska förstås som sådana. Bland dessa tredje personer återfinns läkares och experters vittnesmål, kunders vittnesmål, åsikter från internetforum och vetenskapliga texter som återger effektiviteten hos produkternas beståndsdelar.
4. Herbal Technologies Bv. ansvar är uttalat begränsat till utbytet av skadade varor och i de fall då återbetalningsgarantin är aktuell, till återbetalning eller kreditering till köparen av den kvantitet som betalats till försäljaren, alltid med avdrag för transportkostnader.
5. Såväl köparen som övriga personer som tar del av den information och de produkter som tillhandahålls på den här hemsidan, medger sig känna till och samtycka med de ansvarsbegränsningar som Herbal Technologies Bv.

Registrera dig

Registrera dig och få en omedelbar rabatt på Phiero

Email:
Kön:
Jag godkänner de allmänna villkoren

SÄKER BETALNING

Våra betallösningar är 100 % säkra.
Läs mer


FRI FRAKT

Vid föskottsbetalning gäller fri frakt. Vid postförskott tillkommer en avgift
Läs mer


DISKRETION

Försändelsen skickas med total diskretion för att den inte skall kunna gå att koppla till innehållet överhuvudtaget
Läs mer


ÅTERBETALNINGSGARANTI

Phiero åtar sig att återbetaka hela köpesumman inom 14 dagar efter köptillfället i det fall du inte är nöjd med produkten
Läs mer